Αντισυνταγματάρχης ΓΟΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διετέλεσε : 1869