Αντισυνταγματάρχης ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διετέλεσε : 1906-1907