Αντισυνταγματάρχης ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διετέλεσε : 1906