30. Υποστράτηγος ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διετέλεσε: 1975-1977