27. Υποστράτηγος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ

Διετέλεσε: 1971-1973