26. Υποστράτηγος ΜΠΕΡΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διετέλεσε: 1970-1971