25. Υποστράτηγος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διετέλεσε: 1967-1970