12. Ταξίαρχος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ

Διετέλεσε: 1956-1958