10. Ταξίαρχος ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε: 1955-1956