09. Υποστράτηγος ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διετέλεσε: 1952-1955