09. Υποστράτηγος ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διετέλεσε: 1993-1994