08. Υποστράτηγος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διετέλεσε: 1951-1952