07. Υποστράτηγός ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διετέλεσε: 1950-1951