07. Υποστράτηγος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διετέλεσε: 1989-1992