06. Υποστράτηγος ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Διετέλεσε: 1988-1989