04. Υποστράτηγος ΒΕNΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διετέλεσε: 1983-1985