04. Αντιστράτηγος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διετέλεσε: 1948-1949