02. Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διετέλεσε : 1947