01. Υποστράτηγος ΚΑΠΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διετέλεσε: 1980-1981