01. Συνταγματάρχης ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διετέλεσε : 1947