Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Σχολής στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ

2017, Δεκέμβριος 13 - 4:16μμ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Σχολής με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, την Τετάρτη 05 και την Πέμπτη 07 Δεν 17 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 2 Ανώτερων Αξκών στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο West Point.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη λειτουργία των 2 ιδρυμάτων και συγκεκριμένα, έγινε ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενο της ακαδημαϊκής και της στρατιωτικής εκπαίδευσης, των αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στη διεθνοποίηση των 2 ιδρυμάτων.

Οι Αξκοί της Σχολής είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε αθλητικές, εκπαιδευτικές και άλλες εγκαταστάσεις και πραγματοποίησαν συναντήσεις με τον Επιτελάρχη, Αναπληρωτή Κοσμήτορα, το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, με Αξκούς του Προγράμματος Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων, καθώς επίσης και με εκπροσώπους των αθλητικών και δημιουργικών ομάδων της Ακαδημίας, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω συνεργασία των 2 Ιδρυμάτων.