Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Διεθνής Στρατιωτική Ακαδημία Ηγεσίας»

2017, Νοέμβριος 30 - 8:46μμ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Military Erasmus» αντιπροσωπεία από τη Σχολή πραγματοποίησε επίσκεψη στη Στρατιωτική Ακαδημία της Πολωνίας από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2017. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή σε σύσκεψη που αφορούσε πρόγραμμα στρατιωτικής σύμπραξης με τίτλο “Διεθνής Στρατιωτική Ακαδημία Ηγεσίας” που έχει αναληφθεί από κοινού από τις Στρατιωτικές ακαδημίες της Ελλάδος, Πολωνίας και Πορτογαλίας. Στο πλαίσιο αυτό η Σχολή έχει αναλάβει τη διοργάνωση του μαθήματος «Crisis Management». Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον, για να καταστήσει τον ηγέτη ικανό να επικοινωνεί και να επηρεάζει αποτελεσματικά το προσωπικό του. Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια και κινητικότητες σπουδαστών και καθηγητών. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Επιπρόσθετα κατά την πρώτη ημέρα της διαμονής, οι αντιπροσωπείες ξεναγήθηκαν στους χώρους της Στρατιωτικής ακαδημίας της Πολωνίας και συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για τον εορτασμό της “Ημέρας του Εύελπι” (Cadets’ Day).