Βιογραφικό Σημείωμα του Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση

Ο Υποστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης γεννήθηκε το 1962 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Εισήχθη το 1980 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1984 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων. 

Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του όπλου του, καθώς και στη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής ΄Αμυνας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Defence College). 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων, σε Επιτελεία Συγκροτημάτων-Σχηματισμών στο ΓΕΣ και στο ΓΕΕΘΑ.

Ως Διοικητής Μονάδας υπηρέτησε στη 12η ΕΜΑ και στην 5η ΕΜΑ 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Κοινών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν από τη ΣΣΕ, τη ΣΝΔ και τη ΣΙ το Μάιο 2015

Στο πλαίσιο συμμετοχής των Ελληνικών ΑΣΕΙ στην πρωτοβουλία "Military Erasmus", διοργανώθηκαν το Μάιο 2015 τα Κοινά Προγράμματα Εκπαίδευσης «Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας»,  «Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων» και «Διαχείριση Κρίσεων» από τη ΣΝΔ, τη ΣΣΕ και τη ΣΙ αντίστοιχα. Με πρωτοβουλία του ΓΕΕΘΑ, τα παραπάνω προγράμματα αξιολογήθηκαν από τον Dr. Sylvain Paile, ο οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού  Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Σελίδες