Τελετή Προαγωγής-Απονομής Διακριτικών και Τιμητικών Διακρίσεων στους Ευέλπιδες ΙΙΙ, ΙΙ και Ιης Τάξεως

2018, Ιούλιος 25 - 4:08μμ

Την Τρίτη 24 Ιουλ 18 πραγματοποιήθηκε ατο αμφιθέατρο «Α.ΞΗΡΟΣ» τελετή απονομής τιμητικών διακρίσεων στους Ευέλπιδες όπως παρακάτω:

 α. Πρωτεύσαντες (Αρχηγό Αρχιλοχία της Σχολής, Επιλοχίες ΕΙVης και Αρχηγούς ΙΙΙης και ΙΙαης τάξεως)

 β. Προαγόμενους Ευέλπιδες ΙΙΙης, ΙΙης και Ιης τάξεως, οι οποίοι πρώτευσαν στην Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

γ. Πρωτεύσαντες στους Αθλητικούς Αγώνες μεταξύ των Παραγωγικών Σχολών ΕΔ και ΣΑ.

δ. Διακριθέντες Ευέλπιδες  στον διαγωνισμό Στρατιωτικής Αριστείας.