Συμπεράσματα Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

2015, Νοέμβριος 23 - 12:55μμ

 Συμπεράσματα Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Εκπαίδευση