Συμμετοχή αντιπροσωπείας της Σχολής στο συνέδριο «Politeia»

Η Σχολή στο πλαίσιο συμμετοχής της σε διεθνείς ακαδημαϊκές δράσεις, συμμετείχε με 2 Αξκούς και 12 Ευέλπιδες IV Τάξης στο Διεθνές συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων «Politeia» το οποίο πραγματοποιήθηκε από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2019  στο Ζάππειο Μέγαρο υπό την αιγίδα της Α.Ε του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις των παρακάτω θεματικών περιοχών:

  • Διεθνείς Σχέσεις, Διπλωματία και Γεωπολιτική
  • Ηγεσία
  • Εξωτερική πολιτική
  • Άμυνα και Ασφάλεια
  • Ενέργεια
  • Μετανάστευση
  • Ευρωπαϊκή ανάπτυξη

Η συμμετοχή των Ευελπίδων στις εργασίες του Συνεδρίου, συνέβαλε θετικά στην αναβάθμιση των γνώσεων των εμπλεκομένων σε γεωπολιτικό επίπεδο και συνέβαλε στην ενίσχυση της επικοινωνίας και αυτοπεποίθησής τους σε διεθνές περιβάλλον, παρέχοντάς τους εκτός από πολύτιμες γνώσεις, τη δυνατότητα να γίνουν αποδέκτες χρήσιμων εμπειριών που διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα στη στρατιωτική επιστήμη.