Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική με Έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

2017, Νοέμβριος 30 - 7:50μμ

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στον Τομέα Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική με Έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή