Συγκρότηση 7-μελούς Επιτροπής για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική με έμφαση στις Στρατιωτικές Εφαρμογές" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

2019, Ιανουάριος 21 - 10:29πμ

Συγκρότηση 7-μελούς