Προβολή δραστηριότητας Σπουδαστών της Σχολής στην Ιταλία και το Τορίνο

Η Σχολή  στο πλαίσιο της συνεργασίας της με άλλα Στρατιωτικά Ιδρύματα του εξωτερικού και του προγράμματος Military Erasmus, συμμετείχε με 2 Ευέλπιδες στο Κοινό Πρόγραμμα (Common Module-LoAC) Εκπαίδευσης << Law Of Armed Conflict>>, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 6 έως 10 Μαΐου 19 στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο του Τορίνο, όπου διδάχθηκαν μαθήματα θεματικών όπως παρακάτω:

•             Κατηγοριοποίηση των  Διεθνών συγκρούσεων

•             Νομιμότητα Στρατιωτικών Διεθνών Παρεμβάσεων

•             Διεθνή εγκλήματα

•             Καταπάτηση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

•             Δίκαιο του Πολέμου

•             Διεθνές Δίκαιο

•             Ευρωπαϊκό Δίκαιο

•             Στρατιωτικές Ένοπλες Συρράξεις

Η Σχολή υλοποίει την εν λόγω δραστηριότητα στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και της προαγωγής της συνεργασίας της με την αντίστοιχη Ιταλική Στρατιωτική Ακαδημία. Η δράση επαυξάνει και προβάλλει το διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο των Ευελπίδων και συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σε διεθνές περιβάλλον συνεργασίας.