Πρωταθλήματα Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ & ΣΑ 2019

Την εβδομάδα από 11 έως 18 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των ΑΣΕΙ (ΣΣΕ, ΣΔΝ, ΣΙ, ΣΑΣΣ, ΣΑΝ και ΣΑΕΑ) οι κοινοί αγώνες - πρωταθλήματα 2019. Τα αποτελέσματα της υπόψη δραστηριότητας έχουν ως εξής:

  1. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1η ΣΜΥΑ 2η ΣΣΕ 3η ΣΑΕΑ
  2. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 1η ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2η ΣΣΕ 3η ΣΜΥ
  3. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1η ΣΣΕ 2η ΣΝΔ 3η ΣΑΕΑ
  4. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 1η ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 2η ΣΜΥΑ 3η ΣΣΑΣ
  5. ΣΚΑΚΙ

ΟΜΑΔΙΚΟ: 1η ΣΑΕΑ 2η ΣΝΔ 3η ΣΣΕ

ΑΤΟΜΙΚΟ: 1η ΣΑΕΑ 2η ΣΙ 3η ΣΜΥΑ

      6. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΜΟΝΟ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΣΕ 3η ΣΣΕ

ΔΙΠΛΟ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΣΕ 3η ΣΜΥΑ

       7. ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ: 1η ΣΑΕΑ 2η ΣΣΕ 3η ΣΣΕ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΣΑΣ 3η ΣΣΕ, ΣΣΕ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΤΡΩΝ: 1η ΣΙ 2η ΣΣΕ 3η ΣΣΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΣΑΣ 3η ΣΑΝ

       8. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΜΥ 3η ΣΜΗΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1η ΣΝΔ 2η ΣΣΕ 3η Σ

       9. ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΑΑΣ 3η ΣΑΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ:  1η ΣΣΕ 2η ΣΣΕ 3η ΣΑΕΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΤΡΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΙ 3η ΣΑΕΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ:  1η ΣΣΕ 2η ΣΣΕ 3η ΣΙ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΥΦΕΚΙΟ ΑΝΤΡΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΑΕΑ 3η ΣΙ

ΑΤΟΜΙΚΟ:  1η ΣΙ 2η ΣΑΕΑ 3η ΣΑΕΑ

       10. ΣΤΙΒΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1η ΣΣΕ 2η ΣΝΔ 3η ΣΜΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: 1η ΣΜΥΑ 2η ΣΜΥ 3η ΣΝΔ

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1η ΣΜΥ 2η ΣΣΕ 3η ΣΙ

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 1η ΣΜΥ 2η ΣΜΥΑ 3η ΣΣΕ