Προκήρυξη Διεθνείς Σχέσεις με Έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία