Πρόγραμμα Ενημέρωσης Προσωπικού

2018, Ιανουάριος 31 - 2:09μμ

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018,  πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού, στο αμφιθέατρο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΣ» της Σχολής, ενημερώσεις από τις Δνσεις ΓΕΣ/Α4 (Διεύθυνση Επιστράτευσης) και Α5 (Διεύθυνση Εθνοφυλακής) επί θεμάτων Εφεδρείας και Εθνοφυλακής.

   Στο πλαίσιο των παραπάνω ενημερώσεων πραγματοποιήθηκαν επιπλέον ομιλίες από:

α. Τον Έφεδρο Λοχία Δόκτορα Αναστασιάδη Σπύρο, Δντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σημασία της στράτευσης.

β. Τον Έφεδρο Ανθλγό (ΠΖ) Γκόγκα Δημήτριο του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ για το ρόλο των Ταγμάτων Εθνοφυλακής στις ακριτικές περιοχές .

   Την ενημέρωση-ομιλία, παρακολούθησε το σύνολο των Ευελπίδων.