ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ,ΒΟΛΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΠΛΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΠΛΑ

Την Πέμπτη 05 Φεβ 2015 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση-επίδειξη όπλων από τον Όμιλο Σκοπευτών Ιστορικών Όπλων στο πεδίο βολής της Σχολής. Στη

συνέχεια ακολούθησε βολή από τα μέλη του συλλόγου. Η στολή της επίδειξης είναι οπλίτου περιόδου βασιλείας Όθωνα (1850 περίπου).