ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΕΩΣ 24:00 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ tee@sse.gr