ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ PCR COVID-19 TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ PCR COVID-19 TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ