ΜΗΤΡΩΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ-ΠΥΡΗΝΙΚΗ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ"

Μητρώα αξιολογητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο αντικείμενο "Σύγχρονη Φυσική (Ατομική-Πυρηνική) με ειδίκευση στη Θεωρητική-Πυρηνική Φυσική χαμηλών ενεργειών".