Κατάταξη Ευελπίδων Ιης Τάξης

Η κατάταξη των επιτυχόντων στη ΣΣΕ έτους 2019 θα λάβει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, 0730 (πμ) στην έδρα της Σχολής (Βάρη Αττικής). Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.