Χειμερινή Διαβίωση Φεβρουάριος 2018

2018, Φεβρουάριος 4 - 11:46μμ

Η Σχολή, στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, διεξάγει από 29 Ιαν μέχρι 23 Φεβ 18, χειμερινή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων, με σκοπό την επίτευξη κυρίως της εξοικείωσης των Ευελπίδων στη διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην ύπαιθρο, στην επαύξηση της σωματικής και ψυχικής τους αντοχής, καθώς και να τους καταστήσει άριστους μαχητές και ηγήτορες μικρών κλιμακίων.

Ειδικότερα η Iη και η IIα τάξη εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική, τεχνικές μαχητή, πορείες, βολές φορητού οπλισμού, χειροβομβίδας και οπλοβομβίδας, εκπαίδευση σε ασύρματα μέσα επικοινωνίας και σε ασκήσεις επιπέδου ομάδας. Η IIα τάξη επιπλέον εκπαιδευεται σε βολές πυροβόλων και στο ναρκοπόλεμο, στον αγώνα σε κατοικημένους τόπους και σε αγώνα μικρών κλιμακίων.

Η εκπαίδευση της IIIης τάξης ανάγει όλα τα παραπάνω αντικείμενα στο επίπεδο της διμοιρίας, με εμπλουτισμό της εκπαίδευσης σε αεροκίνητες και αμφίβιες επιχειρήσεις και εκπαίδευση στις βολές με όλμους.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαίδευσης στον Υμηττό πραγματοποιήθηκε επιπλέον η παρουσίαση αντικειμένων διοίκησης και ηγεσίας υπό μορφή επίδειξης στην αγγλική. Η παρουσίαση έγινε από τους τριτοετείς Ευέλπιδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Military Erasmus” τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Κύπρο και περιελάμβανε τοπογραφική ενημέρωση (τόσο στο έδαφος όσο και σε αμμοδόχο) και την έκδοση διαταγών επιχειρήσεων, σε τρία διαφορετικά σενάρια, σε επίπεδο Λόχου.

H διαταγή επιχειρήσεων περιελάμβανε πλέον της αποστολής, την ανάλυση της, την πρόθεση τον τρόπο ανάπτυξης και ενέργειας του εκάστοτε Δκτη Λόχου (στην αγγλική γλώσσα).

Η διαδικασια εκπαίδευσης προσομοίασε τους Ευέλπιδες στην αντιμετώπιση σύγχρονων ρεαλιστικών σεναρίων, στον τρόπο σκέψης, λήψης αποφάσεων και ενεργείας, σύμφωνα με αντίστοιχα Νατοϊκά-Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι Ευέλπιδες της IVης τάξης συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευτές στις δράσεις των υπολοίπων τάξεων και επιπλέον εκπαιδεύονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων σε χιονοσκεπείς περιοχές.