Φθινοπωρινή Στρατιωτική Εκπαίδευση Συντάγματος Ευελπίδων

2018, Οκτώβριος 3 - 3:51μμ

Την περίοδο από 03 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018,  διεξήχθη στο πεδίο Ασκήσεων της Σχολής στη Βάρη, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα, η μηνιαία φθινοπωρινή βασική Στρατιωτική εκπαίδευση των Ευελπίδων.

Η παραπάνω εκπαίδευση, μαζί με τη χειμερινή (διεξάγεται μήνα Φεβρουάριο) και τη θερινή (διεξάγεται μήνα Ιούλιο), αποτελούν ετησίως τις 3 κύριες περιόδους διεξαγωγής της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης των Ευελπίδων.