Επίσκεψη επίσημης αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου στην ΣΣΕ.

Η Σχολή στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ, υποδέχθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, επίσημη αντιπροσωπεία από το Μαυροβούνιο αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας του Μαυροβουνίου.

 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Σχολής, ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Σχολής και επικοινωνία με τους αλλοδαπούς σπουδαστές του Μαυροβουνίου στη Σχολή προκειμένου η αντιπροσωπεία να γίνει κοινωνός τυχόν θεμάτων που άπτονται αρμοδιότητάς της.