Επίσκεψη Αντιπροσωπειών της ΣΣΕ στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (West Point)

2018, Απρίλιος 16 - 8:17μμ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανάπτυξης στενότερων σχέσεων της Σχολής με Στρατιωτικές Ακαδημίες του εξωτερικού, 2 αντιπροσωπείες Αξκών και Ευελπίδων επισκέφθηκαν τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (West Point). Ειδικότερα, η 1η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 2 Ευέλπιδες επισκέφθηκε την Ακαδημία από 06-15 Απρ 18 στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Academy Exchange (FAE), κατά τη διάρκεια του οποίου μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της και ενημερώθηκαν για την ιστορία, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Επιπλέον, η 2η  αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από έναν Αξιωματικό και έναν Εύελπι, επισκέφθηκε την Ακαδημία από 08-16 Απρ 18 με σκοπό τη συμμετοχή της Σχολής στο διαγωνισμό «Sandhurst» έτους 2018, υπό το καθεστώς παρατηρητή αρχικά, για την προετοιμασία σε δεύτερη φάση της ομάδας Ευελπίδων στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί το έτος 2019. Στην εν λόγω δραστηριότητα διαγωνίστηκαν ομάδες από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες 14 χωρών όπως από τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία κλπ. Η συμμετοχή της αντιπροσωπείας της Σχολής στην προαναφερόμενη δραστηριότητα θα συμβάλλει αποφασιστικά στον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών και ευρύτερα στην άρτια προετοιμασία για τη μελλοντική συμμετοχή της σε δραστηριότητα στο διαγωνισμό Sandhurst Competition.

Διαγωνισμός “Sandhurst Competition”:

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση και επιδίωξη από τους συμμετέχοντες της στρατιωτικής αριστείας, η ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων καθώς και η ενίσχυση – βελτίωση των στρατιωτικών επιδόσεων σε επιλεγμένες στρατιωτικές δεξιότητες. Τα αγωνίσματα στα οποία διαγωνίζονται οι συμμετέχοντες είναι τα παρακάτω: «αγώνες κολύμβησης, βολές τυφεκίου και πιστολιού, εμπλοκή ομάδας μάχης, στίβος εμποδίων, μεταφορά τραυματία, ασκήσεις ΡΒΧΠ ,στίβος τοπογραφίας και αγώνες φυσικής αντοχής».