Επίσκεψη Αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου στην Ελλάδα

2018, Οκτώβριος 8 - 4:32μμ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Μαυροβουνίου 2018, επισκέφθηκε τη Σχολή 5μελής αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΑΜ Μαυροβουνίου, Michaelo Volkov και την Πρέσβυ του Μαυροβουνίου στην Αθήνα, Ana Vukadinovic,  συνοδευόμενη από Επιτελή του ΓΕΕΘΑ και ενημερώθηκε για την οργάνωση και λειτουργία, τη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τις διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες καθώς και για τις δράσεις στο πλαίσιο εορτασμού 190 χρόνων της Σχολής. Επίσης η προαναφερόμενη αντιπροσωπεία, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, μουσείο της Σχολής και σε χώρους υψηλού συμβολισμού για τη Σχολή, προκειμένου να γίνουν κοινωνοί της ιστορίας και των παραδόσεών της. Στο τέλος παρατέθηκε επίσημο γεύμα προς τιμή τους.

Η Πρέσβυς και η υπόλοιπη αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους 6 Μαυροβούνιους Ευέλπιδες, οι οποίοι φοιτούν στη Σχολή.