Επίσκεψη Αντιπροσωπείας του ABMMC του ΚΑΤΑΡ

Από 31 Ιαν μέχρι 08 Φεβρουαρίου 2015 στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελλάδας με άλλες χώρες, επισκέφθηκε τη ΣΣΕ

δεκαμελής αντιπροσωπεία από το Ahmed Bin Mohamed Military College (ABMMC) του Κατάρ.

Κατά την παραμονή τους, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία, την υποδομή και τις δραστηριότητες της Σχολής και ξεναγήθηκαν

στις εγκαταστάσεις της.