Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ (USMA)

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 επισκέφθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής συνεργασίας την Σχολή, ο ΑΚΑΜ των ΗΠΑ με τον επιτελή του Office of Defence Cooperation (ODC) της Αμερικάνικης Πρεσβείας και αντιπροσωπεία 5 σπουδαστών και 1 καθηγητή της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ (USMA) West Point. Την τρέχουσα περίοδο παράλληλα με την προαναφερόμενη δράση , επισκέπτονται την ΣΣΕ 2 σπουδαστές της USMA για 1 εβδομάδα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Foreign Academy Exchange Program. Οι προαναφερόμενες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των 2 Ακαδημιών.