Επίσκεψη Α. ΓΕΣ Αντγου Βασίλειου Τελλίδη στη Σ.Σ.Ε.

2015, Μάιος 30 - 10:08πμ

Τη Τρίτη 31 08:00 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.