Ενημερωτική Διάλεξη στη Σχολή, με Θέμα «Ο Ηγέτης Καθοδηγεί, Διαμορφώνει, Εμπνέει»

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), στη Βάρη Αττικής, ενημερωτική διάλεξη στους Ευέλπιδες της ΙΙΙης και ΙVης Τάξης, με θέμα «Ο Ηγέτης Καθοδηγεί, Διαμορφώνει, Εμπνέει».

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης (Α4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιμόρφωσης των Ευελπίδων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μία διαφορετική προσέγγιση του εφεδρικού δυναμικού της χώρας, χρησιμοποιώντας την εμπειρία αυτών για άντληση προβληματισμών και διδαγμάτων.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό μορφή ομιλιών, ομιλητές ήταν Έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες, ως ακολούθως:

- Έφεδρος Ταγματάρχης (Πεζικού) Αντώνιος Γκαμπέσης, ελεύθερος επαγγελματίας, με θέμα εισήγησης «Ο Στρατός Ξηράς μέσα από τα μάτια ενός Έφεδρου Αξιωματικού».

- Έφεδρος Λοχαγός (Υγειονομικού) Αθανάσιος Σταματελόπουλος, Χειρουργός, Επιμελητής Β΄ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και Πρόεδρος ΣΕΑΝ Αθηνών, με θέμα εισήγησης «Ελληνικός Στρατός δούναι και λαβείν, οι εμπειρίες ενός όψιμου έφεδρου του Υγειονομικού».

- Έφεδρος Υπαξιωματικός (Τεθωρακισμένων) Ιωάννης Σεβδαλής, Διευθυντής Εγχώριων Δραστηριοτήτων της INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS, με θέμα εισήγησης «Η στρατιωτική θητεία ως εφόδιο στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή».

- Έφεδρος Οπλίτης (Πυροβολικού) Αθανάσιος Βόμβυλας, ελεύθερος επαγγελματίας, με θέμα εισήγησης «Παραινέσεις προς νέους Αξιωματικούς από έναν έφεδρο οπλίτη».

- Έφεδρος Οπλίτης (Διαβιβάσεων) Άγγελος Συρίγος, Αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα εισήγησης «Η στρατιωτική θητεία ως ένα βήμα στην πανεπιστημιακή καριέρα».

Οι ομιλητές περιέγραψαν με γλαφυρό και παραστατικό  τρόπο τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά και τον τρόπο που συνεργάστηκαν προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Αναφέρθηκαν στη σημασία της στρατιωτικής θητείας, στα οφέλη που κέρδισαν εκπληρώνοντας τη θητεία τους και εκφράσθηκαν με υπερήφανεια για την ενεργή τους συμμετοχή στις δράσεις των Μονάδων τους, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι οποίες τους χαλύβδωσαν και τους γέμισαν με  αυτοπεποίθηση.     

Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια  στους Αξιωματικούς που είχαν σε διάφορα επίπεδα διοίκησης, πόσο τους  επηρέασαν, πόσες φορές απετέλεσαν παράδειγμα για αυτούς και εφόσον οι Αξιωματικοί τους ήταν μπροστά αυτοί ακολουθούσαν σε κάθε δυσκολία.     

Επιπλέον οι ομιλητές περιέγραψαν πως οι εμπειρίες τους από ολόκληρη τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας,  συνέβαλλαν στην εξέλιξή τους τόσο επαγγελματικά όσο και οικογενειακά. Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως περιέγραψαν κάποιοι  ομιλητές, η θητεία τους αποτέλεσε «Μεταπτυχιακό» και τους έδωσε αξίες και εφόδια στη μετέπειτα ζωή τους.

Η σημερινή ομιλία συνέβαλε στην περαιτέρω επιμόρφωση των Ευελπίδων, οι οποίοι θα αποτελέσουν  τους  αυριανούς  Ηγήτορες του Στρατού μας, προκάλεσε τον ενδιαφέρον τους, δημιούργησε υγιείς προβληματισμούς και τους προσέφερε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις γνώσεις τους για το χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού.