Ενημέρωση Προσωπικού από το σύλλογο «Ελπίδα»

2018, Ιανουάριος 31 - 2:17μμ

   Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018,  πραγματοποιήθηκε, ενημέρωση από το σύλλογο «Ελπίδα» σχετικά με την μεταμόσχευση  του μυελού των οστών και τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις από τους:

α. κ. Στέλιο Γραφάκο Επιστημονικό Δντή της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών του Μυελού των Οστών

β. κα. Παναγιώτα Καραφυλλίδου Κοινωνική Λειτουργό.

Στη συνέχεια μετά το πέρας της ενημέρωσης,  230 Ευέλπιδες εγγράφηκαν στο μητρώο εθελοντών δοτών