Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής

H ΣΣΕ με στόχο την ενεργειακή της αναβάθμιση και τη λειτουργίας της ως πρότυπο στρατόπεδο εφαρμόζει, το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) κατά πρότυπο ISO 50001:2018 με την υποστήριξη και τις κατευθύνσεις του ΓΕΣ, του Ευρωπαϊκού Οργανιμού Άμυνας (ΕΟΑ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). H Σχολή σχεδιάζει και υλοποιεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, διάφορα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

  • Σταδιακή αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.
  • Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  • Εργονομική χρήση αντλιοστασίου και συστήματος θέρμανσης.
  • Αντικατάσταση συσκευών με κριτήριο την ενεργειακή απόδοση.

Η μείωση των  καταναλώσεων στον ηλεκτρισμό και στο πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζεται στα κατωτέρω διαγράμματα. Με βάση τις αναλύσεις εκτιμάται ότι κατά το διάστημα Ιανουάριος έως Οκτώβριος 2019 έχουν επιτευχθεί τα παρακάτω:

  • Μείωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13,32 %.
  • Μείωση των καταναλώσεων πετρελαίου κατά 11,86 %.
  • Συνολική μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 364 τόνους.

Συνολική εξοικονόμηση χρημάτων 84804 ευρώ.