Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα «Common Module Military Leadership B»

2018, Σεπτέμβριος 26 - 3:49μμ

Την περίοδο από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου, το κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης «Common Module Military Leadership B». Η υπόψη εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Military Erasmus, συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά και την Στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας. Συμμετείχαν Αξιωματικοί και σπουδαστές από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Αυστρίας, της Σερβίας, του Βελγίου και της Ρουμανίας ενώ από τη Σχολή συμμετείχαν 1 Αξιωματικός και 6 Ευέλπιδες  ΙIIης τάξης. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις και περιλάμβανε, κατά την 1η φάση, την προετοιμασία της εκπαίδευσης και την  υλοποίησή της από τους εκπαιδευτές και κατά την δεύτερη, την εκπαίδευση των σπουδαστών όλων των Στρατιωτικών Ακαδημιών. Κύριος σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι η ανάπτυξη στους εκπαιδευόμενους ηγετικών ικανοτήτων και η προετοιμασία τους για την λήψη αποφάσεων στο πεδίο της μάχης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτελέσουν μια σειρά από δραστηριότητες όπως τοπογραφική ενημέρωση, βολή τυφεκίου, ανάπτυξη Λόχου σε όλες τις μορφές του αγώνα, έκδοση διαταγών επιθέσεων κλπ. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των σπουδαστών για την σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη καλού κλίματος.