Εκπαίδευση Ευελπίδων (Βολή Όλμων 81 χιλ)

2015, Οκτώβριος 15 - 11:01πμ

Στο πλαίσιο της φθινοπωρινής εκπαίδευσης της Σχολής διεξήχθη εκπαίδευση σε βολές όλμων 81 χιλ. στο Πεδίο βολής Μεγάρων. Κατά την διάρκεια της βολής αναπτύχθηκαν στοιχεία όλμων (σε απόσταση 2,5 χιλ από το Πεδίο Βολής) στοιχεία Κέντρου Διευθύνσεως Πυρός και Παρατηρητήριο τα οποία επανδρώθηκαν αποκλειστικά από Ευέλπιδες III και IV Τάξεως.