Εκπαίδευση Ευελπίδων (Βολή Όλμων 81 χιλ)

Στο πλαίσιο της φθινοπωρινής εκπαίδευσης της Σχολής διεξήχθη εκπαίδευση σε βολές όλμων 81 χιλ. στο Πεδίο βολής Μεγάρων. Κατά την διάρκεια της βολής αναπτύχθηκαν στοιχεία όλμων (σε απόσταση 2,5 χιλ από το Πεδίο Βολής) στοιχεία Κέντρου Διευθύνσεως Πυρός και Παρατηρητήριο τα οποία επανδρώθηκαν αποκλειστικά από Ευέλπιδες III και IV Τάξεως.